V – Ýmis lyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

V – Ýmis lyf

Þessi lyf eru m.a. notuð til rannsókna, aðallega röntgenrannsókna og ofnæmisprófana.

V 03 Lyf gegn drykkjusýki
Önnur lyf
V 04 Sjúkdómsgreiningarefni
V 06 Næringarlyf
V 07 Ýmis hjálparefni
V 08 Skuggaefni