S – Augn- og eyrnalyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

S – Augn- og eyrnalyf

Augn- og eyrnalyf eru notuð við gláku og við ýmiss konar sjúkdómum í augum og eyrum.

S 01 Augnlyf:
sýkingalyf
Bólgueyðandi lyf
Glákulyf
Lyf sem víkka ljósop augans
Ofnæmislyf
Staðdeyfilyf
Hjálparlyf við skurðaaðgerðir
Önnur augnlyf
S 02 Eyrnalyf
S 03 Augn- og eyrnalyf, blönduð lyf