R – Öndunarfæralyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

R – Öndunarfæralyf

Öndunarfæralyf eru m.a. notuð við astma og ofnæmi og til að stilla hósta.

R 01 Neflyf
R 02 Hálslyf
R 03 Astmalyf
R 05 Slímlosandi lyf
Hóstastillandi lyf
Hóstastillandi og slímlosandi lyf í blöndum
R 06 Ofnæmislyf
R 07 Önnur öndunarfæralyf