N – Tauga- og geðlyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

N – Tauga- og geðlyf

Til þeirra teljast ýmiss konar tauga- og geðlyf, svæfinga- og deyfilyf og verkjalyf.

N 01 Svæfingalyf
Staðdeyfilyf
N 02 Sterk verkjalyf
Önnur verkjalyf og hitalækkandi lyf
Mígrenilyf
N 03 Flogaveikilyf
N 04 Lyf við Parkinsonssjúkdómi
N 05 Sterk geðlyf
Róandi lyf
Svefnlyf
N 06 Þunglyndislyf
Örvandi lyf
N 07 Kólínvirk lyf
Hjalparefni til að hætta reykingum
Lyf við svima
Önnur lyf, sem verka á taugakerfið