M – Vöðva- og beinalyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

M – Vöðva- og beinalyf

Gigtarlyf eru lyf sem verka á vöðva, bein og liði.

M 01 Bólgueyðandi lyf
M 02 Gigtarlyf til útvortis notkunar
M 03 Vöðvaslakandi lyf
M 04 Þvagsýrugigtarlyf
M 05 Lyf, sem hafa áhrif á beinmyndun
M 09 Önnur vöðvasjúkdóma og beinagrindarlyf