L – Krabbameinslyf og ónæmislyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

L – Krabbameinslyf og ónæmislyf

Þessi lyf eru alltaf frumudrepandi, drepa helst frumur sem eru í örri skiptingu. Hormón virka á sum krabbamein.

L 01 Frumueyðandi lyf
L 02 Hormónalyf
L 03 Ónæmisörvandi lyf
L 04 Lyf til ónæmisbælingar