H – Hormónalyf, önnur en kynhormónar

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

H – Hormónalyf, önnur en kynhormónar

Notuð við skemmdum eða sjúkdómum í kirtlum sem eiga að framleiða hormónin.

H 01 Heiladingulshormónar
H 02 Barksterar
H 03 Skjaldkirtilslyf
H 04 Briskirtilshormónar
H 05 Lyf sem verka á kalsíumjafnvægi líkamans