Enterohemoragísk E. coli

Inngangur

Enterohemoragísk E.coli (EHEC) sýking orsakast af Escherichia coli (E.coli) bakteríu, sem framleiðir ákveðna tegund eiturefnis (toxíns) og á það sök á mörgum skaðlegum einkennum sýkingarinnar. EHEC- sýkingar hafa ekki verið stórt vandamál hérlendis en þó nokkuð hefur borið á þeim í nágrannalöndum okkar. Uppruna sýkinganna má oftast rekja til nautgripa og afurða þeirra, nautgripirnir geta borið bakteríuna en eru einkennalausir.

Meðgöngutími sýkingarinnar, þ.e. tími frá smiti til einkenna frá meltingarvegi, er einn til tveir sólarhringar.

Smitleiðir

Helsta smitleiðin er með menguðum matvælum og vatni en einnig getur beint smit manna á milli átt sér stað, þá einna helst hjá litlum börnum í dagvist. Beint smit frá nautgripum í menn er einnig hugsanlegt. Matvælasýkingar eru oftast tengdar afurðum nautgripa og er nautahakk algengasta orsökin. Einnig er vitað um smit með roast beef, ógerilsneyddri mjólk og eplasíder. Eplasíderinn var framleiddur úr eplum sem tínd voru af jörðinni og höfðu þannig mengast með úrgangi frá nautgripum. Erlendis hafa komið upp sýkingar í kjölfar sundferða í vötnum og sundlaugum með EHEC- menguðu vatni.

Einkenni

Einkenni geta verið mismikil og smitaður einstaklingur getur verið einkennalaus. Eitt helsta einkennið er niðurgangur sem mjög oft er blóðugur. Í sumum tilfellum geta fylgt slæmir kviðverkir og/eða uppköst. Oftast fylgir enginn hiti en getur þó verið nokkrar kommur. Þessi fyrstu einkenni ganga venjulega yfir á 5-7 dögum.

Fylgikvillar

Alvarlegur fylgikvilli EHEC er Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) og algengast er að börn yngri en 10 ára (6-10%) verði fyrir barðinu á honum. Helstu einkennin eru eru nýrnabilun og fækkun á blóðflögum, sem getur leitt til blæðinga. Verður þeirra yfirleitt fyrst vart u.þ.b. einni viku eftir upphaf meltingarfæraeinkenna. Í mörgum tilfellum reynist dvöl á gjörgæsludeild og blóðskilun vegna nýranbilunar nauðsynleg. Þessi fylgikvilli getur valdið óafturkræfum skaða á nýrum og jafnvel leitt sjúklinginn til dauða.

Greining

Saursýni er sent í ræktun. Bakterían hverfur fljótt úr hægðum og getur verið horfin þegar einkenna HUS verður vart. Í þeim tilfellum er hægt að styðjast við mótefnamælingu í blóði.

Meðferð

Sýklalyfjameðferð er gagnlaus gegn HUS og getur hugsanlega haft skaðleg áhrif meðan bakterían er til staðar í þörmum.

Forvarnaraðgerðir

Vel steikt nautakjöt og nautahakk dregur úr líkum á sýkingu og skal einkum hafa í huga á ferðalögum erlendis. Forðast ber neyslu ógerilsneyddrar mjólkur.

Góður handþvottur eftir salernisferðir og áður en matvæli eru handleikin er ávallt góð regla til að koma í veg fyrir smit.

Einstaklingar sem starfa við matvælaframleiðslu, daggæslu barna eða annast viðkvæma einstaklinga innan heilbrigðisþjónustunnar, t.d. aldraða eða nýbura, skulu vera frá vinnu þar til sýnt hefur verið fram á að þeir eru lausir við bakteríuna. Saursýni skulu tekin vikulega hjá ofantöldum einstaklingum þar til neikvætt ræktunarsvar liggur fyrir.
Enteróhemoragísk E.coli sýking er lögum samkvæmt tilkynningaskyldur sjúkdómur og ber að tilkynna til sóttvarnalæknis.

Fengið af síðu landlæknis www.landlæknir.is  og birt með góðfúslegu leyfi þeirra