D – Húðlyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

D – Húðlyf

Húðlyf eru notuð við húðsjúkdómum og sýkingum í húð.

D 01 Sveppalyf
D 03 Lyf til meðferðar á sárum
D 04 Kláða, ofnæmis- og staðdeyfilyf
D 05 Psoriasislyf
D 06 Sýklalyf
D 07 Barksterar, væg verkun
Barksterar, meðalsterk verkun
Barksterar, sterk verkun
Barksterar, mjög sterk verkun
Barksterar í blöndu með sýklalyfjum
Barksterar í blöndu með öðrum efnum
D 08 Sýklaeyðandi og sýklaheftandi lyf
D 09 Umbúðir með sýklalyfjum
D 10 Lyf við bólum
D 11 Önnur húðlyf. þ.m. lyfjasápur