C – Hjartasjúkdómalyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

C – Hjartasjúkdómalyf

Hjarta- og æðasjúkdómalyf teljast til þessa flokks. Einnig lyf við gyllinæð og æðahnútum.

C 01 Hjartasjúkdómalyf (digitalis)
Lyf við hjartsláttartruflunum
Hjartaörvandi lyf
Hjartavöðvalyf
C 02 Blóðþrýstingslækkandi lyf (and-adrenvirk)
C 03 Þvagræsilyf
C 04 Æðavíkkandi lyf
C 05 Gyllinæðarlyf
Æðahnútalyf, ætluð til staðverkunar
C 07 Hjartalyf (betablokkarar)
C 08 Kalsíumblokkarar
C 09 Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið, ACE-blokkarar
C 10 Blóðfitulækkandi lyf