B – Blóðlyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

B – Blóðlyf

Blóðlyf eru notuð við ýmiss konar blóðsjúkdómum, öðrum en illkynja sjúkdómum. Til þessa flokks telst næring sem gefin er í æð og nokkur önnur lyf.

B 01 Segavarnalyf
B 02 Blæðingalyf
B 03 Blóðskortslyf (járn og vítamín)
B 05 Þenslulyf blóðs