A – Meltingafæralyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

A – Meltingafæralyf

Þessi lyf eru notuð við ýmiss konar sjúkdómum í meltingarvegi, en einnig teljast vítamín og steinefni til þessa flokks.

A 01 Munn og tannlyf
A 02 Sýrubindandi lyf
Lyf við maga- og skeifugarnarsári
Lyf við uppþembu og bakflæði
A 03 Krampalosandi og andkólínvirk lyf
A 04 Lyf við uppköstum og klígju
A 06 Hægðalyf
A 07 Þarmasýkingalyf, stoppandi lyf og lyf gegn þarmabólgum
A 09 meltingarlyf
A 10 Sykursýkilyf (insúlín)
A 11 Vítamínlyf
A 12 Málmlyf