• endalaust með niðurgang
 • Endaþarmssprunga
 • Getur krabbamein myndast í ristilpokum?
 • Getur niðurgangur tengst meðgöngu?
 • Glúteinóþol
 • kviðslit – niðurgangur
 • magavandamál
 • Meltingarvandi
 • Niðurgangur og uppköst
 • Uppkast
 • vélindabakflæði- hósti í 4 mánuði
 • Vesen í endaþarmi